Κατάσταση επιτυχόντων μαθητών

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (90%) 2010 -2011

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (90%) 2012 -2013

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (90%) 2013-2014

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (90%) 2014 -2015

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (90%) 2015 -2016