Καθηγητές

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ   2017-2018

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Μεγαγιάννη   Ευανθία

ΠΕ9-Δ/α

Γουρνέλος   Παναγιώτης

ΠΕ2-Υ/δ.

Γκίλλα   Χριστίνα

ΠΕ1-Θεολ.

Μάρκου   Σοφία

ΠΕ2-Φιλ

Θωμόπουλος   Γεώργιος

ΠΕ2-Φιλ.

Φεδίνογλου   Νεόφυτος

ΠΕ2-Φιλ.

Κανάκη   Κατερίνα

ΠΕ2-Φιλ.

Κρέσπη   Ιωάννα

ΠΕ2-Φιλ.

Γιαννοπούλου   Βασιλική

ΠΕ2-Φιλ.

Τσιαλούκης   Ιωάννης

ΠΕ3-Μαθ.

Κωτσίνη Μαρία ΠΕ3-Μαθ.

Μπόμπολος Ιωάννης

ΠΕ3-Μαθ.

Αθανασίου   Δημήτριος

ΠΕ4-Φυσ.

Κατσαρέλη Ευθυμία

ΠΕ4-Βιολ

Χλής   Κωνσταντίνος

ΠΕ4-Φυσ.

Παπαδοπούλου   Αναστασία

ΠΕ4-Φυσ.

Σοφιανού   Ελένη

ΠΕ6-Αγγ.

Παπαγιαννακόπουλος   Δ.

ΠΕ9-Οικ.

Μαργαρίτη Αικατερίνη

ΠΕ10-Κοιν..

Μεϊντάνη   Σοφία

ΠΕ11-Γυμ.

Κόκκινος   Θεόδωρος ΠΕ19-Πληρ.-ΠΕ4_Φυσ