Καθηγητές

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ   2016-2017

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Μεγαγιάννη   Ευανθία

ΠΕ9-Δ/α

Γουρνέλος   Παναγιώτης

ΠΕ2-Υ/δ.

Γκίλλα   Χριστίνα

ΠΕ1-Θεολ.

Μάρκου   Σοφία

ΠΕ2-Φιλ

Θωμόπουλος   Γεώργιος

ΠΕ2-Φιλ.

Φεδίνογλου   Νεόφυτος

ΠΕ2-Φιλ.

Κανάκη   Κατερίνα

ΠΕ2-Φιλ.

Κρέσπη   Ιωάννα

ΠΕ2-Φιλ.

Κανάκη   Κατερίνα

ΠΕ2-Φιλ.

Γιαννοπούλου   Βασιλική

ΠΕ2-Φιλ.

Τσιαλούκης   Ιωάννης ΠΕ3-Μαθ.

Κωτσίνη Μαρία

ΠΕ3-Μαθ.

Σατλάνη Τάνια

ΠΕ3-Μαθ.

Αθανασίου   Δημήτριος

ΠΕ4-Φυσ.

Ουρανού Δέσποινα

ΠΕ4-Βιολ

Χλής   Κωνσταντίνος

ΠΕ4-Φυσ.

Παπαδοπούλου   Αναστασία

ΠΕ4-Φυσ.

Σοφιανού   Ελένη

ΠΕ6-Αγγ.

Παπαγιαννακόπουλος   Δ.

ΠΕ9-Οικ.

Μαργαρίτη Αικατερίνη

ΠΕ10-Κοιν.

Μεϊντάνη   Σοφία ΠΕ11-Γυμ.
Κόκκινος   Θεόδωρος ΠΕ19-Πληρ.
 Τσούλιας   Νικόλαος  ΠΕ4-Βιολ
Advertisements