Για Καθηγητές

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

* Εκπαιδευτική Νομοθεσία με όλα τα ΦΕΚ από την ιστοσελίδα του Αθ. Κουτσονικόλα)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

* Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

ΦΕΚ 2721 2014 ΤΡΟΠΟΠ_ΥΛΗ ΗΜΕΡ & ΕΣΠ
ΦΕΚ 2660_2014 ΥΛΗ Α ΓΕΛ 2014_15
ΦΕΚ 1938 ΥΛΗ Γ ΓΕΛ 2014_15
ΟΔΗΓΙΕΣ_ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ_ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α & Β ΓΕΛ 2014_15
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠ_ΜΑΘ_ΥΛΗ Α ΓΕΛ και Α_Β ΕΣΠ ΓΕΛ_2014_15
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΗ_A_ΓΕΛ 2014_15
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΗ Β_ΓΕΛ 2014_2015
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΛ 2014_15
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΝ ΠΑΙΔ & ΕΠΙΛ_Γ ΓΕΛ & Δ ΕΣΠ ΓΕΛ 2014_15
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ A & Β ΓΕΛ 2014_15
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΗΜ ΓΕΛ ΚΑΙ Γ ΕΣΠ ΓΕΛ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΕΛ & Δ ΕΣΠ ΓΕΛ_2014_15
YA ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Β_ΓΕΛ 2014_2015

ΣΧΟΛΙΚΑ

* Εκπαιδευτικές Επισκέψεις στην Αθήνα

* Ο νέος νόμος για τους περίπατους, μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές

Εγκύκλιος για τις σχολικές εκδρομές 2014-2015

* Καθήκοντα Καθηγητών

* Νομοθεσία για εκδρομές

* Περίπατοι και Εκπαιδευτικές Εκδρομές

* Διδακτικές επισκέψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. 2014-2015
*  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ

* Επεξηγήσεις για τους νέους μισθούς των καθηγητών

* Αναλυτικοί πίνακες με παραδείγματα για ό,τι θέλετε να μάθετε για τις συντάξεις

* Αναλυτικοί πίνακες με αποδοχές καθηγητών 

* Ασφαλιστικά-Συνταξιοδοτικά καθηγητών από την ΟΛΜΕ

* Το νέο μισθολόγιο των καθηγητών

* Ο νέος υπαλληλικός κώδικας

* Η νέα διάταξη για τα πλασματικά χρόνια στη σύνταξη των παιδιών

* Οι νέες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

* Διευκρινίσεις για τη Θεμελίωση του Συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέχρι 31-12-2010

* Διευκρινίσεις για τις άδειες που δικαιούνται οι καθηγητές μόνιμοι και αναπληρωτές