Για Μαθητές

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

* Θέματα Μαθηματικών Διαγωνισμών (Θαλής, Αστρονομίας, Αρχιμήδης, ΑΣΕΠ κλπ)

* Ανακοίνωση προς τους γονείς και μαθητές για σχολικά ζητήματα

* ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ημέρες & Ώρες Υποδοχής Γονέων – Κηδεμόνων

* Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 3ου Λυκείου)

* Χαρακτηρισμός φοίτησης

* Εγκύκλιος για τα κινητά στο σχολείο

* Το κάπνισμα στο σχολείο

ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

* Κέντρο για την Ψυχική Υγεία
του Παιδιού και του Εφήβου – info@epsype.gr

* Μονάδα Εφηβικής Υγείας Μεσογείων 24, 6ος όροφος

* Ο Συνήγορος του Παιδιού

* Χρήσιμα τηλέφωνα υποστήριξης των παιδιών και γονιών

* για την Ασφάλεια των Μαθητών στο Διαδίκτυο

* Ενημέρωση για προσωπικά δεδομένα για μαθητές

* Οδηγίες στους μαθητές για την ασφαλή περιήγηση στο διαδίκτυο

* Διατροφικές συστάσεις για τα κυλικεία των σχολείων

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

* Πύλη των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

* Υπηρεσίες για τους μαθητές στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (λογαριασμός e-mail κλπ)

* Βιβλία σε ψηφιακή μορφή από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

* Εκπαιδευτικό Υλικό από το Υπουργείο Παιδείας

* Ψηφιακό Σχολείο Βιβλία σε ψηφιακή μορφή

* Εκπαιδευτικό Υλικό (power point κλπ) για τα μαθήματα του Λυκείου

* ΗλεκτρονικήΤάξη Βοηθητικά Μαθήματα στο δίκτυο (με εγγραφή)