Σύνδεσμοι

 • Εκπαιδευτικά Βίντεο

  Επιστημονικά – Ιστορικά από διάφορες πηγές

 • Περί παιδείας

  Σκοπός της ιστοσελίδας είναι:

  α) Τα παιδιά να κάνουν εκπαιδευτικά τεστ ώστε να τους βοηθήσουν για τις εξετάσεις αλλά και για τα διαγωνίσματα που θα έχουν στο μέσο και προς το τέλος της χρονιάς.

  β) Επίσης, μπορείτε να δείτε την ιστορική αναφορά και περιγραφή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

  γ) Περισσότερες συνδέσεις με βιβλιοθήκες, μουσεία κ.α

 • Ο ιστοχώρος του συνηγόρου του παιδιού

  Εδώ μπορείτε να βρείτε τους νόμους για τα δικαιώματα του παιδιού, νέα από τις δραστηριότητές του συνηγόρου, τα φυλλάδιά του, κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, απόψεις και προτάσεις παιδιών.

 • Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

  Σχολικός Επαγγελματικός Οδηγός – Αναζήτηση σπουδών και συσχέτισή τους με επαγγέλματα

 • Οδηγός Σπουδών και Απασχόλησης

  Σχολικός Επαγγελματικός Οδηγός – Ενημερωθείτε για:
  * τα Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών στα ελληνικά ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
  * τα σύγχρονα επαγγελματικά περιγράμματα(τις γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτεί η άσκηση κατηγοριών επαγγελμάτων «υψηλής εκπαιδευτικής έντασης»).
  * γιατί και τι να σπουδάσετε
  * Οδηγός για τα επαγγέλματα

 • Οδηγός Όλων των Επαγγελμάτων

  Αναλυτικές Πληροφορίες για Κάθε Επάγγελμα

 • Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα.

  Εδώ υπάρχουν τα κεφάλαια του σχολικού βιβλίου που έχουν επιλεγεί για τις πανελλαδικές εξετάσεις.Κάθε ενότητα περιλαμβάνει:

  * Βιντεοδιάλεξη, που απαρτίζεται από επιμέρους βίντεο, τα οποία αποτελούν τη βιντεοσκοπημένη παράδοση της ενότητας.
  * Σημειώσεις της ενότητας.
  * Λυμένα θέματα ερωτήσεων και ασκήσεων για την κατανόηση της θεωρίας οργανωμένα κατά βαθμό δυσκολίας.
  * Θέματα ερωτήσεων και ασκήσεων προς επίλυση για την εξάσκηση του μαθητή.

 • Βιβλία σε ψηφιακή μορφή από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 • Εκπαιδευτικό Υλικό από το Υπουργείο Παιδείας

 • Ψηφιακό Σχολείο Βιβλία σε ψηφιακή μορφή

 • Εκπαιδευτικό Υλικό (power point κλπ) για τα μαθήματα του Λυκείου

 • ΗλεκτρονικήΤάξη Βοηθητικά Μαθήματα στο δίκτυο (με εγγραφή)

 • Ελληνικός πολιτισμός

  Το πρόγραμμα αυτό αναφέρεται στον ελληνικό πολιτισμό και περιλαμβάνει πληροφορίες για:

  α) Μουσεία

  β) Αρχαιολογικούς χώρους

  γ) Εκπαιδευτικά προγράμματα

  δ)εκθέσεις

 • Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

  Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει αρκετά ενδιαφέροντα μεταξύ των οποίων:

  α) Ελληνικός κόσμος

  β) Ελληνική ιστορία

  γ) Εκπαιδευτικά προγράμματα

  δ) Πληροφορίες

  ε) Νέα

 • Εκπαιδευτική τηλεόραση

  Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει αρκετά ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά βίντεο

https://i0.wp.com/www.e-yliko.gr/images/links/ypaideias_banner.png

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο