Σχολικό Έτος 2012 – 2013

Η θεματολογία των ερευνητικών εργασιών κατά το σχολικό έτος  2012 – 2013 είναι :

Α΄Λυκείου

                          Υπεύθυνος Καθηγητής :  Αθανασίου Δημήτριος,  Μάϊος 2013
——————————————————————————————–

                          Υπεύθυνοι Καθηγητές :  Κουρμπέλη Κυράννα ,

                                                              Σάλτας Κωνσταντίνος,  Μάϊος 2013

——————————————————————————————–

                          Υπεύθυνος Καθηγητής : Λιβανός Παναγιώτης,  Μάϊος 2013
——————————————————————————————–

Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Μπουγιοπούλου Σύλβια,  Μάϊος 2013

==================================================================

Β΄Λυκείου

  Υπεύθυνος Καθηγητής :Αθανασίου Δημήτριος,  Μάϊος 2013

——————————————————————————————–

Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Κουρμπέλη Κυράννα,  Μάϊος 2013

——————————————————————————————–

  Υπεύθυνος Καθηγητής :Λιβανός Παναγιώτης,  Μάϊος 2013
——————————————————————————————–

Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Πιταράκη Κυριακή,  Μάϊος 2013

——————————————————————————————–

Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Μπουγιοπούλου Σύλβια,  Μάϊος 2013


Συντονιστής των Ερευνητικών Εργασιών : Κόκκινος Θεόδωρος