Σχολικό Έτος 2018 – 2019

Η θεματολογία των ερευνητικών εργασιών κατά το σχολικό έτος  2018 – 2019 είναι :

Α΄Λυκείου

  • » ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ «
                                                          Υπεύθυνη Καθηγήτρια : ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
——————————————————————————————————————-
  • » ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ                     ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «

                        Υπεύθυνος Καθηγητής : ΜΠΟΜΠΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


  • » ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ      ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ  «
                                                     Υπεύθυνος Καθηγητής : ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

==============================================================

Β΄Λυκείου

  •  » ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΥΣΕΩΝ «

                                     Υπεύθυνη Καθηγήτρια : ΠΛΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


  •  » ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ «

                              Υπεύθυνη Καθηγήτρια : ΓΚΙΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

——————————————————————————————————————-
  •  » ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «

                          Υπεύθυνη Καθηγήτρια : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ


Συντονιστής των Ερευνητικών Εργασιών : Κόκκινος Θεόδωρος