Peer Tutoring

Ένας νέος  τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος των Αγγλικών στην Α! Λυκείου  εφαρμόζεται στο 3ο Λύκειο Ζωγράφου. Είχε εφαρμοστεί για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2010-11 στο 7ο Λύκειο Ζωγράφου.

language_peer_tutoring Είναι «ένα σύστημα διδασκαλίας σε μαθητές που βοηθούν ο ένας τον άλλο και να μάθουν (οι ίδιοι), με τη διδασκαλία. Κλειδί για τον ορισμό αυτό είναι η ομότιμος λέξη, που σημαίνει κάποιον με το ίδιο ή σχεδόν το ίδιο καθεστώς όπως το πρόσωπο που δίδαξε, ο οποίος, ως εκ τούτου, δεν είναι επαγγελματίας εκπαιδευτής. Η αλληλοδιδακτική έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και πιθανώς υπήρχε σε κάποια ενσάρκωση από τις αρχές του πολιτισμού. Αλλά η πρώτη καταγεγραμμένη χρήση του μια οργανωμένη και συστηματική ομαδική μάθηση στο δυτικό κόσμο ήρθε περίπου στα  τέλη του 1700.

Κάθε άτομο έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο με τις σχετικές εργασίες. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Ο καθηγητής, βοηθάει στη διδασκαλία  όταν θεωρεί απαραίτητη την επέμβαση του έτσι ώστε να υπάρχει η ασφαλής γνώση και να μην παραποιούνται ή ακόμα και να δίνονται εσφαλμένες γνώσεις.

Οι ομάδες μαζί με τον LEADER τους, βαθμολογούν τη ομάδα που παρουσιάζει το μάθημα κατά τομέα. Συνεπώς αξιολογούν την ικανότητα των συμμαθητών τους στο Reading, vocabulary, grammar, grammatical exercises and tests.  Στο τέλος θα αναδείξουν την ομάδα που κατάφερε να συγκεντρώσει τις πιο πολλές ομάδες.

Οι ίδιοι μαθητές που παρουσιάζουν το μάθημα διαχειρίζονται και την τάξη και πειθαρχία την ώρα του μαθήματος. Μπορούν έτσι να επιβάλουν τιμωρία στους συμμαθητές τους, όπως είναι η Άσκηση Σιωπής για κάποια λεπτά της ώρας ή να γράψουν καποια άσκηση 2-3 φορές.

Με αυτό το πειραματικό σύστημα οι μαθητές επιχειρούν να αναλάβουν το ρόλο του καθηγητή , στη παράδοση στην εξάσκηση ακόμα και στην εξέταση.   Θεωρείται ένας τρόπος στενότερης προσέγγισης των μαθητών, δίνει ένα εντελώς διαφορετικό τα΄ρπο διδασκαλίας από αυτόν που οι μαθητές έχουν συνηθίσει και κάνει πιο ευχάριστο και ενδιαφέρον το μάθημα. Ομαδοποιεί γιατί με τον τρόπο αυτό τα παιδιά μαθαίνουν να εργάζονται και να συνεργάζονται με άλλους μαθητές, επιδιώκοντας τη διάκριση από τις υπόλοιπες ομάδες κι έτσι οδηγούμαστε και σ’ ένα είδος ευγενούς άμιλλας.

Δεν υπάρχει αδράνεια από κανένα μαθητή , αφού ο κάθε ένας είναι υποχρεωμένος να παραδώσει ένα τμήμα της ενότητας που επιλέγει η ομάδα του. Οι LEADERS της κάθε ομάδας συντονίζουν και αναθέτουν τις εργασίες στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και αυτό ανάλογα με τις μαθησιακές ικανότητες του καθενός. Ο μαθητής είναι ο υπεύθυνος για τον τρόπο που θα παρουσιάσει την ενότητα του και για το υλικό που θα παραδώσει στους μαθητές, αφού συμβουλευτεί το καθηγητή του ώστε να αποφευχθούν τυχόν λάθη.  Η ομάδα κατέχει τα κλειδιά στις απαντήσεις επεξεργάζονται τις ασκήσεις τους πριν δώσουν τις απαντήσεις τους μαθητές .

Ένας άλλος βασικός παράγοντας στην εισαγωγή του peer tutoring είναι ότι ενεργοποιεί και δραστηριοποιεί όλους τους μαθητές και στοχεύει στην πλήρη κατανόηση της γλώσσας και εμπέδωση όλων των γραμματικών φαινομένων. Η αναζήτηση συνωνύμων λέξεων βοηθάει δραστικά στον εμπλουτισμό και την επέκταση του λεξιλογίου της ξένης γλώσσας. Ιδανικά, αυτό τους αναγκάζει να είναι πιο διακριτικοί και με σεβασμό των συναισθημάτων του άλλου, και όχι από αίσθημα  κατωτερότητας λόγω του ότι να πρέπει να συνεργαστεί με έναν συμμαθητή του και να αισθάνεται ότι μπορούν οι ίδιοι οι συμμαθητές θα τους κρίνουν ατομικά και ομαδικά.

Οφέλη από την αλληλοδιδακτική

Υπάρχουν πολλά οφέλη για τους εκπαιδευτικούς και  τους μαθητές στη χρήση peer προγράμματα εκμάθησης. Οι μελέτες έχουν γίνει για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό ότι πολλοί μαθητές μπορεί να αισθάνονται πιο άνετα, και ως εκ τούτου μπορεί να επικεντρωθεί καλύτερα στο το θέμα, με ένα συνομήλικο δάσκαλο και όχι από επαγγελματία δάσκαλο. Βοηθούν τον εαυτό τους, αυξάνουν τη ικανότητα κατανόησης του θέματος που οι μαθητές  παραδίδουν και επί πλέον ενισχύει την εμπιστοσύνη . Έτσι μπορούμε να δούμε ότι η μάθηση μεταξύ μαθητών είναι αμοιβαία και επωφελής. Τόσο ο μαθητής όσο και  δάσκαλος θα κερδίσουν κάτι. Φυσικά, η αλληλοδιδακτική (peer tutoring) είναι επίσης ευεργετική για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν το χρόνο να περάσουν με κάθε ένα από τους μαθητές τους one-on-one.

Οι μαθητές λαμβάνουν εξατομικευμένη διδασκαλία, τους δίνει  αρκετά προφανές πλεονέκτημα. Το όφελος αυτό έχει τις ρίζες του στη θεωρία της συμπεριφορικής, η οποία στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό ότι η μάθηση θα είναι αποτελεσματική, εάν κάθε σωστή απάντηση σε μια ερώτηση από έναν μαθητή ανταμείβεται, η αμοιβή εργασίας ως κίνητρο για το μαθητή να γίνει ένα ακόμη βήμα για την εκμάθηση .Επίσης, δίνοντας σε κάθε μαθητή το δικό του προσωπικό δάσκαλο μπορεί να προκαλέσει τον διάλογο μεταξύ των μαθητών και καθηγητή , ο μαθητής μπορεί να ζητήσει απαντήσεις σε ερωτήματα που δεν θα τολμούσε να ζητήσει στην τάξη από τον ίδιο τον καθηγητή ενώ από τον συμμαθητή θα είναι πιο χαλαρά και άνετα Οι δαπάνες του χρόνου εργασίας με μόνο ένα άτομο μπορεί να φέρει υπέρβαση χρονοδιαγράμματος στο στόχο του καθηγητή . Άρα καταλήγουμε ότι με το peer tutoring κερδίζεται ο χρόνος αυτός και μάλιστα πιο εποικοδομητικά.  Οι μαθητές ή αλλιώς οι tutees χρησιμοποιούν περισσότερες μεθόδους διδασκαλίας. Η συνεργασία με έναν ή περισσότερους μαθητές συνήθως πραγματοποιούνται εκτός του κανονικού χρόνου στη τάξη, έτσι ξοδεύουν περισσότερο χρόνο στην εργασία τους με κάποιον που είναι εξοικειωμένος με το τι κάνουν έξω από την τάξη. 

Άλλη μία ακόμη επιβεβαίωση για την λειτουργία του peer tutoring είναι ότι οι μαθητές ενδέχεται να ανταποκρίνονται καλύτερα με τους συνομηλίκους τους από τους δασκάλους τους, και είναι ίσως ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους για τη χρήση της αλληλοδιδασκαλίας μεταξύ μαθητών. Συχνά, οι μαθητές – ειδικά οι εξεγερμένοι έφηβοι- αποφεύγουν τη συμβουλή κάποιου μεγαλύτερου , δηλαδή του καθηγητή, του γονέα ή κάποιου άλλου που αντιλαμβάνονται ως μια μορφή εξουσίας.

Μια μελέτη που διεξήχθη από δύο ψυχολόγους, Feldman και Allen, διαπίστωσε ότι οι συνομήλικοι  μεταξύ τους είναι πιο ευαίσθητοι  από τους  ενήλικες  καθηγητές . Αυτό έχει τη δική του σημασία στη όλη διαδικασία της Αλληλοδιδακτικής η οποία από τη φύση της , επιτρέπει στο μαθητή όταν έχει πρόβλημα με ένα συγκεκριμένο θέμα να συνεργαστεί με κάποιον πιο κοντά ηλικιακά και μπορεί έτσι να «επικοινωνεί  πιο ανώδυνα» .

Συμπερασματικά,  μπορούμε να πούμε ότι το PEER Tutoring βοηθάει στη διαμόρφωση συντροφικότητα μεταξύ καθηγητών και μαθητών  και οδηγεί στη καλύτερη εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

Σημαντική αναφορά πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι η εφαρμογή του peer tutoring σημείωσε μεγάλη επιτυχία ώστε η σύμβουλος των Αγγλικών Mrs Crespi βιντεοσκόπησε ένα από τα μαθήματα και τα παρουσιάσαμε στο σεμινάριο για νέους τρόπους διδασκαλίας στην Ελληνοαμερικανική Ένωση , τον Σεπτέμβριο.

( Προτείνεται για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. )

Μαρία  Σταυρινίδου Καθηγήτρια Αγγλικών