To Βιογραφικό Σημείωμα

biography To βιογραφικό σημείωμα είναι μια περιληπτική και συνάμα ουσιαστική παρουσίαση των γενικών και ειδικών γνώσεων, των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών εμπειριών του ατόμου, με σκοπό να παρουσιάσει την καταλληλότητα του για μια συγκεκριμένη θέση ή θέσεις εργασίας. Άμεσος στόχος αυτού που συντάσσει το βιογραφικό του σημείωμα είναι να δώσει σωστή εικόνα των προσόντων και της σταδιοδρομίας του, ώστε να διευκολύνει τον εργοδότη να τον επιλέξει ως υποψήφιο, αν του κάνει, και στη συνέχεια να τον καλέσει σε συνέντευξη.

Το βιογραφικό σημείωμα είναι για τον εργοδότη μια πρώτη ένδειξη για στοιχεία του χαρακτήρα του του ατόμου (κοινωνικότητα, ευχέρεια λόγου, τάξη). Για το λόγο αυτή η σύνταξη του βιογραφικού έχει μεγάλη σημασία. Δεν υπάρχει ένα γενικά κοινό αποδεκτό μοντέλο που να ταιριάζει σε κάθε υποψήφιο και σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Ούτε υπάρχουν απόλυτοι κανόνες ως προς το τι πρέπει να περιλαμβάνει το βιογραφικό και πώς πρέπει να παρουσιάζονται οι πληροφορίες.

O καθένας χρειάζεται να προσαρμόζει το βιογραφικό του στις απαιτήσεις της θέσης που διεκδικεί. Δεν μπορεί το ίδιο άτομο να παρουσιάζει το ίδιο ακριβώς βιογραφικό όταν ενδιαφέρεται για μια επαγγελματική θέση και για μια θέση σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Χρησιμοποιούνται λοιπόν, διάφοροι τύποι Βιογραφικού Σημειώματος. Όταν απαντά κανείς σε μια μικρή αγγελία και πριν αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα, πρέπει πρώτα να αναλύσει το περιεχόμενο της αγγελίας, στη συνέχεια να ανακαλύψει τι επιδιώκει ο συντάκτης της και τέλος να δει αν η θέση αυτή ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις και τα προσόντα του. Απαντά κανείς μόνο σε αγγελίες όπου μπορεί να καλύψει τουλάχιστον τα περισσότερα από τα φανερά κριτήρια τους.

Το βιογραφικό σημείωμα χρειάζεται να ανανεώνεται – συμπληρώνεται κάθε φορά που προκύπτουν νέα στοιχεία που αφορούν τον υποψήφιο. To βιογραφικό σημείωμα καλό είναι να συνοψίζει όλα τα στοιχεία που αφορούν την εκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη του καθενός ή άλλες δραστηριότητες του, τα οποία πρέπει να συγκεντρώνονται αναλυτικά σε έναν προσωπικό φάκελο (πτυχία, συστατικές επιστολές, αποδεικτικά κλπ.).

Από ένα μαθητή ή απόφοιτο του Γενικού Λυκείου μπορεί να ζητηθεί Βιογραφικό Σημείωμα σε πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις, όπως:

•  Όταν θέλει να παρακολουθήσει ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα.

•  Όταν κάνει αίτηση σε Πανεπιστήμιο για μεταπτυχιακές σπουδές.

•  Όταν κάνει αίτηση για υποτροφία.

•  Όταν ζητά μια θέση εργασίας.

•  Όταν θέλει να συνεργαστεί σε ένα συγκεκριμένο έργο, πρόγραμμα κτλ.

Σε κάθε περίπτωση το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να δίνει πληροφορίες, με σειρά σπουδαιότητας, ακολουθώντας μια δομή. Έτσι, για παράδειγμα, το βιογραφικό ενός μαθητή θα πρέπει να περιέχει στοιχεία προσωπικά, λεπτομέρειες εκπαιδευτικές, μαθήματα, βαθμούς, ομαδικές εργασίες στις οποίες πήρε μέρος ο ενδιαφερόμενος, ενδιαφέροντα (χόμπι), πληροφορίες για το επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργασιακή εμπειρία, αν υπάρχει, και βέβαια τους μελλοντικούς στόχους του υποψηφίου. O εργοδότης σε κάθε βιογραφικό αναζητά τα στοιχεία που τον ενδιαφέρουν, για να κρίνει ποιοι υποψήφιοι ανταποκρίνονται καλύτερα στα δικά του κριτήρια και τις δικές του ανάγκες. Φρόντιζε λοιπόν ώστε τα σημεία που θα τονίσεις να είναι αυτά που ενδιαφέρουν τον μέλλοντα εργοδότη σου. Π.χ. για μια θέση σε ένα λογιστήριο πρέπει να δώσεις έμφαση στις οικονομικές σπουδές σου ή στο γεγονός ότι έχεις σχετική εμπειρία.

Για τη σύνταξη του βιογραφικού κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν, ώστε:

•  Να καταγράψουμε με χρονική σειρά τις δραστηριότητες, με τις οποίες έχουμε ασχοληθεί.

•  Να σκεφθούμε τι εμπειρίες αποκτήσαμε από όλες τις δραστηριότητες μας.

•  Να αναφέρουμε αν έχουμε εργασιακή εμπειρία, πού την αποκτήσαμε κ.λπ.

•  Να συγκεντρώσουμε τα παραστατικά (πτυχία, βεβαιώσεις), τα οποία αναφέρουμε.

Πέντε βασικές αρχές για ένα καλό βιογραφικό σημείωμα

  • Επικεντρωθείτε στα ουσιώδη

•  Ένα βιογραφικό σημείωμα πρέπει να είναι σύντομο: συνήθως μία- δύο σελίδες αρκούν. Σε κάθε περίπτωση, μην υπερβείτε τις τρεις σελίδες.

•  Εάν η επαγγελματική σας πείρα είναι ακόμη περιορισμένη, περιγράψτε πρώτα την εκπαίδευση και κατάρτησή σας* τονίστε τις θέσεις στις οποίες απασχοληθήκατε κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σας.

•  Εάν οι γλωσσικές δεξιότητες έχουν σημασία για τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε, συμπληρώστε το Γλωσσικό διαβατήριο Europass και επισυνάψτε το στο βιογραφικό σας.

  • Επιδείξτε σαφήνεια και συνοπτικότητα.

•  Χρησιμοποιείτε σύντομες φράσεις.

•  Επικεντρωθείτε στις συναφείς πτυχές της κατάρτισης και της επαγγελματικής σας πείρας.

•  Δικαιολογείστε τα διαστήματα διακοπής στις σπουδές ή στη σταδιοδρομία σας.

  • Προσαρμόστε το βιογραφικό σας στη θέση που σας ενδιαφέρει

•  Προτού αποστείλετε το βιογραφικό σας σε έναν εργοδότη, βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχεί στο ζητούμενο επαγγελματικό προφίλ

•  Μην περιλαμβάνετε στην αίτηση σας επαγγελματική πείρα ή κατάρτιση που δεν είναι συναφής με την αίτηση σας

•  Τονίστε τα πλεονεκτήματα σας ανάλογα με τις απαιτήσεις του πιθανού εργοδότη σας

Προσοχή: Μην παρουσιάζετε υπερβολική εικόνα των προσόντων σας. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης κινδυνεύετε να δώσετε μία εικόνα που θα υπολείπεται εκείνης του βιογραφικού σας.

  • Φροντίστε την παρουσίαση του βιογραφικού σας

• Παρουσιάστε με σαφήνεια και με λογική σειρά τα προσόντα και τις δεξιότητες σας ώστε να προβάλετε τα πλεονεκτήματα σας.

Προσοχή στις λεπτομέρειες, όπως τα ορθογραφικά λάθη και τα λάθη στη στίξη.

Σημείωση: Εκτυπώνετε το βιογραφικό σας σε λευκό καθαρό χαρτί Α4. Διατηρείτε την προτεινόμενη γραμματοσειρά και σελιδοποίηση.

  • Ελέξτε το βιογραφικό σας μόλις το συμπληρώσετε

•  Διορθώστε τυχόν ορθογραφικά λάθη   και βεβαιωθείτε  ότι το έχετε συντάξει κατά τρόπο σαφή και με λογική σειρά.

•  Δώστε σε κάποιον τρίτο να διαβάσει το βιογραφικό σας προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο του είναι σαφές και ευνόητο.

Λάθη που πρέπει να αποφεύγονται στη σύνταξη και δημιουργία του βιογραφικού

• Μη χρησιμοποιείτε άλλο είδος χαρτιού εκτός από λευκό μεγέθους Α4.

• Μη χρησιμοποιείτε προσωπικές αντωνυμίες (π.χ. εγώ εργάστηκα στην εταιρεία κτλ). Προτιμήστε ουδέτερες εκφράσεις και κυρίως ουσιαστικά (π.χ. εξάμηνη πρακτική άσκηση στην εταιρεία X, με βασικό αντικείμενο απασχόλησης το Ψ).

• Αποφεύγετε τα πολλά επίθετα, τις ωραιοποιήσεις και τις υπερβολές.

Αποφεύγετε συντομογραφίες ή αρχικά που δεν είναι καθιερωμένα. Οι εργοδότες δεν είναι μάντεις.

•  Μην αναφέρετε εργασία σε εταιρεία χωρίς να προσδιορίζετε τη θέση ή συμμετοχή σε σεμινάρια χωρίς να προσδιορίζετε τον οργανωτή.

• Μην αναφέρετε σχολές και πανεπιστήμια χωρίς να προσδιορίζετε αν λάβατε τίτλο σπουδών (πτυχίο).

Σημαντικές πληροφορίεςeuropas.cedefop.europa.eu – Βιογραφικό σημείωμα Eutopass- Πέντε βασικές αρχές για ένα καλό βιογραφικό σημείωμα. Στην ίδια διεύθυνση θα βρείτε και το υπόδειγμα που προτείνει το CEDEFOP (EE) για την Ευρωπαϊκή Ένωση στα Ελληνικά και Αγγλικά.

Advertisement