Επαγγέλματα και απασχόληση

Ο δικτυακός Οδηγός Σπουδών και Απασχόλησης παρουσιάζει τις απαιτήσεις σε γνώσεις και ικανότητες επιλεγμένων σύγχρονων επαγγελμάτων – μέσω των επαγγελματικών τους περιγραμμάτων -, ώστε να βοηθήσει τους νέους, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες να διαμορφώσουν μιαν περισσότερο αντιπροσωπευτική εικόνα και κριτική στάση απέναντι στη σχέση Σπουδών και Επαγγελμάτων.

Κάθε επαγγελματικό περίγραμμα παρουσιάζει τις κύριες εργασίες (αντικείμενο) του επαγγέλματος και την ανάλυσή του σε 33 Γνωστικά Πεδία (Απαιτούμενες Γνώσεις) και 35 Ικανότητες-Δεξιότητες, η βαρύτητα των οποίων βαθμολογείται (σε κλίμακα με μεγαλύτερο βαθμό το 100). Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία (βαρύτητα) ενός Γνωστικού Πεδίου, τόσο σημαντικότερο είναι για το συγκεκριμένο επάγγελμα-απασχόληση. Κατά αναλογία, όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία (βαρύτητα) μιας Ικανότητας, τόσο σημαντικότερη είναι η Ικανότητα αυτή για το συγκεκριμένο επάγγελμα-απασχόληση.

Έτσι, οι νέοι μπορούν να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις των σύγχρονων επαγγελμάτων και να επιλέξουν εκείνα τα οποία ταιριάζουν καλύτερα με τις σπουδές, τις γνώσεις και τις ικανότητες που θέλουν να αποκτήσουν.

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για τα επαγγέλματα και την απασχόληση.

Επίσης, δείτε τον αναλυτικό Οδηγό Όλων των Επαγγελμάτων