Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος (Ε.Κ.Ν.Ε., ΕΥΡ Greece)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος (Ε.Κ.Ν.Ε., ΕΥΡ Greece) είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέρος ενός πανευρωπαϊκού οργανισμού που προάγει την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση.  Για τα τελευταία 20 σχεδόν χρόνια, το ΕΚΝΕ προσφέρει σε νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν μια πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα που ενισχύουν την κατάρτιση των μελλοντικών Ευρωπαίων πολιτών και συμβάλλουν στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωρίζοντας συνομηλίκους και πολιτισμούς από όλη την Ευρώπη.

Σε διεθνές επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (ΕΚΝ), συγκαλεί Διεθνείς Συνόδους τρεις φορές το χρόνο, συγκεντρώνοντας κάθε φορά 250 νέους από 36 ευρωπαϊκές χώρες για δέκα μέρες, για να ασχοληθούν ενεργά με σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα και να συζητήσουν αναπτύσσοντας τα οράματά τους για μια ενωμένη Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (ΕΚΝ) έχει στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. Δε διαθέτει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ενώ λειτουργεί ανεξάρτητα από κομματικά ή μικροπολιτικά συμφέροντα. Κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων εμπλέκει στις δράσεις του περισσότερους από 20.000 νέους από όλη την Ευρώπη, προβάλλοντας την κοινοβουλευτική συζήτηση και ενθαρρύνοντας το διαπολιτισμικό διάλογο πάνω σε επίκαιρα ευρωπαϊκά θέματα.

Στόχος του είναι να δώσει τη δυνατότητα σε μαθητές Λυκείου να συμμετάσχουν σε μια πρακτική, ρεαλιστική εμπειρία εκτεταμένης προσομοίωσης των λειτουργιών και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα από ένα φόρουμ πολιτικοποιημένο, ανεπηρέαστο ωστόσο από κομματικά συμφέροντα, στο οποίο νέοι Ευρωπαίοι πολίτες εκφράζουν τις δικές τους απόψεις.

Από το 1992, ελληνικές αποστολές λαμβάνουν μέρος σε όλες τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, με κορυφαία γεγονότα την σύγκληση στην Ελλάδα τεσσάρων Διεθνών Συνόδων:

  • Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 1989, 3η Διεθνής Σύνοδος του E.Y.P. International
  • Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 1997, 24η Διεθνής Σύνοδος του E.Y.P. International σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης
  • Αθήνα, Απρίλιος 2000, 33η Διεθνής Σύνοδος του E.Y.P. International
  • Αθήνα, Απρίλιος 2011, 66η Διεθνής Σύνοδος του E.Y.P. International

Από το 1994, το Ε.Κ.Ν.Ε. διοργανώνει κάθε χρόνο δύο Εθνικές Συνδιασκέψεις Επιλογής, μία χειμερινή και μία εαρινή, στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα αντίστοιχα. Στις δύο αυτές ετήσιες Εθνικές Συνδιασκέψεις το ΕΚΝΕ επιλέγει τους μαθητές που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στις επόμενες διεθνείς συναντήσεις. Για 25η φορά, διοργανώνεται η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 7 έως 9 Απριλίου στην Αθήνα. Αυτή τη φορά, θα επιλεγούν μαθητές που θα στελεχώσουν την ελληνική αποστολή στην 71η Διεθνή Σύνοδο, που θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2012 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας.

Προθεσμίες

Στις 7, 8 & 9 Απριλίου 2012 θα γίνει Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών είναι η Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012.

Οι δηλώσεις συμμετοχών, οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά, γίνονται ομαδικά ανά σχολείο: κάθε σχολείο έχει δικαίωμα συμμετοχής με 1 έως 4 μαθητές (2 βασικούς και 2 αναπληρωματικούς με σειρά προτεραιότητας, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία αποδοχής περισσότερων συμμετοχών) και ένα συνοδό καθηγητή. Κάθε σχολείο, λοιπόν, θα υποβάλει τη δήλωση συμμετοχής 1 φορά.

Τα ενδιαφερόμενα σχολεία καλούνται να δηλώσουν προς συμμετοχή το πολύ 2 βασικά και 2 αναπληρωματικά μέλη με σειρά προτεραιότητας (πρωτεύον και δευτερεύον), μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης που περιγράφεται παρακάτω. Η συμμετοχή των αναπληρωματικών μελών, θα κριθεί ανάλογα με το πλήθος των ενδιαφερόμενων σχολείων. Σε περίπτωση πλήρωσης των θέσεων, τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώσουν μαθητές του ίδιου σχολείου που παρουσιάζουν κώλυμα και δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη συνδιάσκεψη. Σε περίπτωση μη πληρότητας, θα ανακοινωθεί με τη λήξη της προθεσμίας πόσοι αναπληρωματικοί μαθητές από κάθε σχολείο έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Συνδιάσκεψη και πρόκρισης.

Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής – Δομικά Στοιχεία

Η βασική ιδέα της συνδιάσκεψης είναι ότι οι μαθητές συγκεντρώνονται σε ομάδες-επιτροπές, καθεμία από τις οποίες θα ασχοληθεί με ένα επίκαιρο ευρωπαϊκό ζήτημα. Έχοντας πάρει μέρος σε δραστηριότητες «Δόμησης ομαδικού πνεύματος», συμμετέχουν στις “Εργασίες των Επιτροπών”, παράγοντας ένα ψήφισμα πάνω στο θέμα τους, που ύστερα συζητιέται στην “Ολομέλεια”.

Μετά την επιβεβαίωση των συμμετοχών, κάθε μαθητής θα συμπληρώσει φόρμα στην οποία θα δηλώσει τα βιογραφικά στοιχεία και την επιτροπή της επιλογής του και θα προετοιμαστεί πάνω στο προεπιλεγμένο θέμα μέχρι την ημέρα της Συνδιάσκεψης. Οι επίσημες γλώσσες είναι τα Αγγλικά και τα Γαλλικά. Ως γλώσσα εργασίας θα χρησιμοποιηθούν κυρίως τα Αγγλικά.

Την πρώτη μέρα οι συμμετέχοντες από τις αποστολές των σχολείων (delegates) χωρίζονται σε επιτροπές (committees) και μέσα από δραστηριότητες γνωρίζονται μεταξύ τους (Teambuilding) και δένονται σαν ομάδα. Τη δεύτερη μέρα διεξάγονται οι Εργασίες στις Επιτροπές (Committee Work), οι οποίες καταλήγουν ομόφωνα σε ένα Ψήφισμα (Resolution) ανά επιτροπή. Την τρίτη μέρα παρουσιάζονται στην Ολομέλεια (General Assembly) τα Ψηφίσματα όλων των επιτροπών και ακολουθεί διάλογος με βάση αυτά, ώστε να επικυρωθούν ή όχι από το σύνολο των delegates. Όσα εγκριθούν από την Ολομέλεια θα αποτελέσουν τις προτάσεις των νέων μαθητών και θα αποσταλούν από το Ε.Κ.Ν.Ε. σε πολιτικούς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται προσομοιώνουν τις εργασίες που διεξάγονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η 71η Διεθνής Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων

Οι οκτώ (8) συμμετέχοντες με την καλύτερη παρουσία στην Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής θα προκριθούν και θα συμμετάσχουν στην 71η Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων που θα λάβει χώρα τον ερχόμενο Νοέμβριο στο Άμστερνταμ, με την συμμετοχή νέων από όλη την Ευρώπη. Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα γίνει από τους προέδρους των επιτροπών καθώς και από κριτική επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από διακεκριμένα μέλη του E.Y.P. από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Όσον αφορά την 71η Διεθνή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, που εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του E.Y.P. International και όχι του Ε.Κ.Ν.Ε., γίνονται προσπάθειες για την εξεύρεση χορηγών που θα ενισχύσουν την συμμετοχή των επιλεγέντων μαθητών. Σε αντίθετη περίπτωση τα έξοδα (συμμετοχή και μεταφορικά), θα βαρύνουν τους επιλεγέντες μαθητές.

Σε όλους τους συνέδρους χορηγείται δίπλωμα συμμετοχής, καθώς επίσης και στα σχολεία.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής θα βρείτε στο site της διοργάνωσης, nsc.eypgreece.org.