Οι μαθητές προτιμούν ένα δάσκαλο…

  • Ελαφρώς αυστηρό χωρίς να φτάνει στα άκρα της υπερβολικής αυστηρότητας ή της απόλυτης ανεκτικότητας,
  • Δίκαιο, όταν ανταμείβει και όταν τιμωρεί
  • Που αντιμετωπίζει τα παιδιά ως ανθρώπους με ξεχωριστή συμπεριφορά
  • Που αναθέτει ποικιλία εργασιών που ερεθίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών
  • Φιλικό, με χιούμορ αλλά όχι ειρωνικό και σαρκαστικό
  • Που δίνει εξηγήσεις με σαφήνεια

Με δυο λόγια ο δάσκαλος πρώτα πρέπει να δείχνει ενδιαφέρον για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών, να αγαπά τη μελέτη και να βελτιώνεται κάθε μέρα. Επίσης, να ενισχύει με κάθε τρόπο τα πιο αδύναμα παιδιά της τάξης του.

EWragg Στο βιβλίο Διαχείριση της σχολικής τάξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του E. Wragg, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1984 αλλά διατηρεί την αξία του μέχρι σήμερα, περιγράφονται έρευνες στις οποίες οι μαθητές επιθυμούν τις πιο πάνω ιδιότητες του δάσκαλου. Γι αυτό ο κάθε δάσκαλος πρέπει να εφαρμόσει την εσωτερική αυτοξιολόγηση ώστε να βρει τον δικό του βηματισμό μέσα στην τάξη.

Βεβαίως, ο κάθε δάσκαλος υιοθετεί την δική του πρακτική κατά τη διδασκαλία του, η επιτυχία όμως του διδακτικού του έργου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά του να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την τάξη του. Η απουσία αυτής της ικανότητας μπορεί να οδηγήσει στην αποτυχία ακόμη και του πιο προικισμένου κι έμπειρου καθηγητή.

Έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες και έχουν εκπονηθεί σημαντικές μελέτες με σκοπό την ενίσχυση του εκπαιδευτικού στον τομέα αυτό.  Το παραπάνω βιβλίο έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αποσαφηνίσουν τους στόχους τους και να βρουν τις κατάλληλες στρατηγικές για να τους πραγματώσουν.

Μεταξύ των άλλων το βιβλίο εξετάζει τα εξής θέματα:
– η πρώτη επαφή του καθηγητή με τους μαθητές,
– η διαμόρφωση κανόνων και σχέσεων,
– η διαχείριση του χρόνου και του χώρου,
– η αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων πειθαρχία