Στιλ μάθησης: επιπτώσεις στην εκπαίδευση

 style_mathisis

 

Στιλ

Ορισμός

Παιδαγωγικές επιπτώσεις

Καινοτόμος

 • Επιθυμεί να μάθει το γιατί μιας κατάστασης.
 • Προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει βασιζόμενος σε συγκεκριμένες πληροφορίες
 • Εξερευνά αυτό που το μάθημα έχει να του προσφέρει
 • Προτιμάει να του παρουσιάζονται οι πληροφορίες με τρόπο λεπτομερή, συστηματικό, λογικό, κ.λπ.
 • Παρουσίαση πρακτικών εφαρμογών των νέων γνώσεων που διδάχτηκαν
 • Εικονικά Εργαστήρια με οδηγίες
 • Λεπτομερής παρουσίαση στο διαδίκτυο των λύσεων των προταθέντων προβλημάτων
 • Παρουσίαση με “PowerPoint” του μαθήματος
 • Πληροφορίες για το μάθημα στο διαδίκτυο: συνόψεις σχετικές με τις απαιτήσεις κάθε περιόδου εργασίας

Αναλυτικός

 • Επιθυμεί να απαντάει στην ερώτηση «Τι είναι να μάθω;»
 • Προτιμάει να είναι οι πληροφορίες ακριβείς και να παρουσιάζονται με οργανωμένο τρόπο
 • Σέβεται τη γνώση του ειδικού.
 • Αποτελέσματα ερευνών
 • Λογική παρουσίαση των νέων πληροφοριών
 • Συνδέσεις που οδηγούν τον μαθητή να ακολουθήσει τις μελέτες και αναλύσεις του
 • Γλωσσάρι on-line
 • Ηλεκτρονικό τετράδιο επιτρέπει στο μαθητή να συγκεντρώνει σημειώσεις του μαθήματος ή κάθε άλλη πληροφορία που προσφέρεται για τη μάθησή του

Πρακτικός

 • Επιθυμεί να μάθει το «πώς» μιας κατάστασης
 • Προτιμάει τις εφαρμογές και θέλει να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που του είναι χρήσιμες
 • Πρακτικές Ασκήσεις
 • Ασκήσεις που επιτρέπουν στο μαθητή να μετρήσει την πρόοδό του
 • Συνδέσεις που επιτρέπουν στον μαθητή να επισκεφτεί άλλους δικτυακούς τόπους ή άλλους τομείς του ιστοτόπου του μαθήματος
 • Ομάδες συζήτησης
 • Λίστες διάδοσης των μαθημάτων (ομάδες συζήτησης μέσω e-mail)

Δυναμικός

 • Επιθυμεί να μάθει θέτοντας την ερώτηση «τι θα συνέβαινε αν έκανα αυτό;»
 • Αναζητάει ένα νόημα στη μάθηση.
 • Προτιμάει τις παρουσιάσεις στις οποίες είναι σε θέση να δει «αυτό που μπορεί να κάνει» και αυτό που «οι άλλοι έκαναν».
 • Αγαπάει τα σύνθετα αντικείμενα και συνδέεται με διάφορα αντικείμενα.
 • Προσομοίωση – Εικονικά Εργαστήρια
 • Εξερεύνηση δικτυακών τόπων
 • Ατομική μελέτη με πρόσβαση σε πηγές on-line
 • Αναζήτηση εργασιών μαθητών που πέρασαν ήδη το μάθημα
 • Μελέτη περίπτωσης σε video