Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου μας να λάβουν γνώση των εγκυκλίων του ΥΠΕΘ για σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Θα ακολουθήσουν  άμεσα οδηγίες στα προσωπικά τους email.