Ωρολόγιο πρόγραμμα & Προσέλευση μαθητών 11/05/2020-15/05/2020

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο θα λειτουργήσει από την Δευτέρα 11/05/2020 με το κανονικό ωράριο, από τις 08:15 μέχρι και τις 14:05, μόνο για την Γ’ Λυκείου σύμφωνα με το εξής ωρολόγιο πρόγραμμα. Για την εβδομάδα από 18/05/2020 θα υπάρχει νεότερη ανακοίνωση.

Οι μαθητές κατά την προσέλευσή τους στο σχολείο θα πηγαίνουν κατευθείαν στις αίθουσες τους. Έξω από κάθε αίθουσα είναι αναρτημένα τα τμήματα που αντιστοιχούν σε αυτή.

Λόγω των νέων μέτρων, οι διαστάσεις των αιθουσών δεν έχουν αρκετό μέγεθος ώστε να τηρηθούν τα όρια των αποστάσεων. Για αυτόν τον λόγο τα τμήματα θα διαιρεθούν στα δύο (Α & Β) και οι μαθητές θα έρχονται μέρα παρά μέρα, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή την μία εβδομάδα και Τρίτη-Πέμπτη την επόμενη εβδομάδα εναλλάξ.

Από 11/05/2020, οι μαθητές της ομάδας Α, θα προσέλθουν στο σχολείο Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και οι μαθητές της ομάδας Β θα προσέλθουν Τρίτη-Πέμπτη.

Τα τμήματα χωρίζονται ως εξής:

Γ1:

Α’ Ομάδα: Από Α έως και ΖΑΒ….

Β’ Ομάδα: Το υπόλοιπο τμήμα

Γ2:

Α’ Ομάδα: Από ΚΟΛ έως και ΜΠΑ…

Β’ Ομάδα: Το υπόλοιπο τμήμα

Γ3:

Α’ Ομάδα: Από ΣΑΚ έως και ΤΣΙΠ…

Β’ Ομάδα: Το υπόλοιπο τμήμα