Ωρολόγιο πρόγραμμα & Προσέλευση μαθητών από 18/05/2020

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο θα λειτουργήσει από την Δευτέρα 18/05/2020 με το κανονικό ωράριο, από τις 08:15 μέχρι και τις 14:05, για όλες τις τάξεις του Λυκείου σύμφωνα με το κανονικό ωρολόγιο πρόγραμμα που ίσχυε και πριν την διακοπή των μαθημάτων.

Για μαθητές που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, θα πρέπει να κατατεθεί στο σχολείο η παρακάτω υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από γονέα ή κηδεμόνα. Για μαθητές που έχουν άτομα στο οικογενειακό τους περιβάλλον που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου ή νοσούν από COVID-19 θα πρέπει να κατατεθεί στο σχολείο η παρακάτω υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από γονέα ή κηδεμόνα.

Οι μαθητές κατά την προσέλευσή τους στο σχολείο θα πηγαίνουν κατευθείαν στις αίθουσες τους. Έξω από κάθε αίθουσα είναι αναρτημένα τα τμήματα που αντιστοιχούν σε αυτή.

Λόγω των νέων μέτρων, για τις τάξεις Α και Β Λυκείου, οι διαστάσεις των αιθουσών δεν έχουν αρκετό μέγεθος ώστε να τηρηθούν τα όρια των αποστάσεων. Για αυτόν τον λόγο τα τμήματα θα διαιρεθούν στα δύο (Α & Β) και οι μαθητές θα έρχονται μέρα παρά μέρα, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή την μία εβδομάδα και Τρίτη-Πέμπτη την επόμενη εβδομάδα εναλλάξ. Μόνο για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, λόγω της μικρής προσέλευσης μαθητών, δεν υπάρχει λόγος να είναι διαιρεμένα τα τμήματα και για αυτόν τον λόγο, από 18/05/2020, οι μαθητές της Γ’ Λυκείου θα έρχονται καθημερινά στο σχολείο.

Για την Α’ και Β’ Λυκείου, από 18/05/2020, οι μαθητές της ομάδας Α, θα προσέλθουν στο σχολείο Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και οι μαθητές της ομάδας Β θα προσέλθουν Τρίτη-Πέμπτη. Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου συνεχίζουν να προσέρχονται κανονικά όπως έχει ήδη κανονιστεί.

Τα τμήματα χωρίζονται ως εξής:

Α1:

Α’ Ομάδα: Από Α έως και ΔΟΥ….

Β’ Ομάδα: Το υπόλοιπο τμήμα

Α2:

Α’ Ομάδα: Από Λ έως και ΜΠΑ…

Β’ Ομάδα: Το υπόλοιπο τμήμα

Α3:

Α’ Ομάδα: Από Ρ έως και ΣΦΑ…

Β’ Ομάδα: Το υπόλοιπο τμήμα

Β1:

Α’ Ομάδα: Από Α έως και ΔΗΜ….

Β’ Ομάδα: Το υπόλοιπο τμήμα

Β2:

Α’ Ομάδα: Από Α έως και ΜΑΝΔ…

Β’ Ομάδα: Το υπόλοιπο τμήμα

Β3:

Α’ Ομάδα: Από Ο έως και ΣΠΥ…

Β’ Ομάδα: Το υπόλοιπο τμήμα