Κατανομή τμημάτων σε αίθουσες

Για λόγους ασφαλείας, η πρωϊνή συγκέντρωση των μαθητών στο προαύλιο πριν την έναρξη των μαθημάτων έχει προσωρινά σταματήσει και οι μαθητές προσέρχονται κατευθείαν στις αίθουσές τους.

Το σχολείο έχει ήδη προχωρήσει στην κατανομή των τμημάτων σε αίθουσες, και για λόγους ταχύτητας και ασφάλειας, οι μαθητές καλό θα ήταν να προσέρχονται κατευθείαν στην αίθουσά τους ανάλογα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Μπορείτε να δείτε την κατανομή των αιθουσών ανά τάξη εδώ.