Ενημερωμένο πρόγραμμα & Εγκύκλιος διατήρησης βιβλίων

Σας ενημερώνουμε ότι το ημερήσιο πρόγραμμα του σχολείου μέχρι και το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς έχει οριστικοποιηθεί και μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Επίσης να σας ενημερώσουμε ότι οι μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου του σχολείου μας θα πρέπει να διατηρήσουν όλα τα σχολικά βιβλία τους για αξιοποίησή τους και την επόμενη χρονιά σύμφωνα με την ενημέρωση που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.