Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ: www.ynanp.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από 16-6-2020. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 16-7-2020 ημέρα Πέμπτη.

Για τους ενδιαφερόμενους, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την ανακοίνωση, κατεβάζοντάς την από εδώ, και την ίδια την προκήρυξη κατεβάζοντάς την από εδώ.