Πρόγραμμα εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ το πρόγραμμα εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα Ειδικά Μαθήματα.