Αλλοτρίωση της Καθημερινότητας μας

Το κύριο και καθολικό αποτέλεσμα του καταμερισμού της δουλειάς και της ατομικής ιδιοκτησίας στις ανθρώπινες σχέσεις, είναι ο διαχωρισμός των ανθρώπων μέσα στις κοινότητες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η δουλειά μερικών να γίνεται το αναγκαίο μέσο που οι άλλοι πρέπει να υποτάξουν στους σκοπούς τους, ώστε να πετύχουν την παραγωγή των προϊόντων που επιθυμούν.

Αλλοτρίωση-3

Έτσι, μπήκε στις ανθρώπινες σχέσεις μια ασυμμετρία που έφτιαξε ο ίδιος ο άνθρωπος, διαφορετική από τη φυσιολογική ασυμμετρία των σχέσεων ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες , στους δυνατούς και στους αδύνατους, στους γέρους και στους νέους, στους γονείς και τα παιδιά, κ.ο.κ.ε. Τούτη είναι η χαρακτηριστική ασυμμετρία της κυριαρχίας και εκμετάλλευσης. Συνέχεια