Σήμερα οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί δίνουν έμφαση πιο πολύ στην προσωπικότητα του υποψηφίου από ότι στον αριθμό των πτυχίων

Ο 21ος αιώνας έχει χαρακτηριστεί από πολλούς πως πρόκειται για τον αιώνα που αφορά τις εργασία-5δεξιότητες και όχι μόνο τη συλλογή πτυχίων. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να το λάβουν υπόψη οι νέοι άνεργοι, δηλαδή ότι η εποχή που μαζεύαμε πτυχία, που προσπαθούσαμε να τελειώσουμε αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και διάφορα άλλα για να βρούμε δουλειά έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.

 Σήμερα οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί δίνουν έμφαση πιο πολύ στην προσωπικότητα του υποψηφίου και για το λόγο αυτό θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην καλλιέργεια αυτών των δεξιοτήτων. Συνέχεια

To Βιογραφικό Σημείωμα

biography To βιογραφικό σημείωμα είναι μια περιληπτική και συνάμα ουσιαστική παρουσίαση των γενικών και ειδικών γνώσεων, των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών εμπειριών του ατόμου, με σκοπό να παρουσιάσει την καταλληλότητα του για μια συγκεκριμένη θέση ή θέσεις εργασίας. Άμεσος στόχος αυτού που συντάσσει το βιογραφικό του σημείωμα είναι να δώσει σωστή εικόνα των προσόντων και της σταδιοδρομίας του, ώστε να διευκολύνει τον εργοδότη να τον επιλέξει ως υποψήφιο, αν του κάνει, και στη συνέχεια να τον καλέσει σε συνέντευξη.

Συνέχεια