Η γενναιοδωρία, κλειδί για την εξέλιξη

Αρχές Σεπτεμβρίου 2013 έρευνες από την Αμερικανική Εθνική Ακαδημία Επιστημών, ένα ίδρυμα μεγάλου κύρους, έδωσε τα αποτελέσματα βιολόγων, για την επίδραση που έχει η γενναιόδωρη συμπεριφορά στο ίδιο το άτομο και στο είδος του ολόκληρο.

Οι ερευνητές Alexander J. Stewart και Joshua B. Plotkin εφάρμοσαν σε ένα μεγάλο δείγμα ατόμων ένα δοκιμασμένο εργαλείο-πείραμα που ονομάζεται «Το Δίλημμα του Φυλακισμένου» (The Prisoner’s Dilemma).

Generosity

Το «Δίλημμα του Φυλακισμένου» είναι ένα παιχνίδι με κάρτες που μετράει ακριβώς τα ποσοστά νίκης ή ήττας των συμπαικτών όταν αυτοί συνεργάζονται ή όταν αντίθετα είναι επιθετικοί και μη συνεργάσιμοι και ανάλογα καθορίζεται ένα σύστημα «αξιακής αποτίμησης» μετρημένο με χρήμα που ακολουθεί τη γενναιόδωρη ή μη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Συνέχεια