Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος (Ε.Κ.Ν.Ε., ΕΥΡ Greece)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος (Ε.Κ.Ν.Ε., ΕΥΡ Greece) είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέρος ενός πανευρωπαϊκού οργανισμού που προάγει την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση.  Για τα τελευταία 20 σχεδόν χρόνια, το ΕΚΝΕ προσφέρει σε νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν μια πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα που ενισχύουν την κατάρτιση των μελλοντικών Ευρωπαίων πολιτών και συμβάλλουν στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωρίζοντας συνομηλίκους και πολιτισμούς από όλη την Ευρώπη.

Σε διεθνές επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (ΕΚΝ), συγκαλεί Διεθνείς Συνόδους τρεις φορές το χρόνο, συγκεντρώνοντας κάθε φορά 250 νέους από 36 ευρωπαϊκές χώρες για δέκα μέρες, για να ασχοληθούν ενεργά με σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα και να συζητήσουν αναπτύσσοντας τα οράματά τους για μια ενωμένη Ευρώπη.