Ύμνος στη σχολική αίθουσα

pupil Η σχολική αίθουσα μαζί με την αίθουσα των δικαστηρίων θεωρούνται οι πιο «συντηρητικοί» κοινωνικοί θεσμοί, γιατί λειτουργούν σχεδόν απαράλλαχτα σ’ όλη την περίοδο των αιώνων της νεωτερικότητας. Από μια πρώτη ανάγνωση αυτό είναι σωστό, όσον αφορά τα τυπικά τους γνωρίσματα, αλλά για τη σχολική αίθουσα αυτή η εικόνα είναι απατηλή.

Θα μπορούσα να ισχυριστώ, μάλιστα, ότι ταυτόχρονα με την παραπάνω διαπίστωση η σχολική αίθουσα είναι ίσως ο πιο ζωντανός δημόσιος θεσμός, άρα και πιο γρήγορα εξελισσόμενος και πολλαπλά διαφοροποιήσιμος. Η όλη της λειτουργία πάλλεται από διαλόγους, ερωτοαποκρίσεις, εντάσεις, διαλογισμούς, αντιπαραθέσεις, συνεννοήσεις, συνθέσεις, κρυφές διεργασίες, συγκεκριμένες επιδιώξεις και στοχεύσεις. Καμιά σχολική αίθουσα δεν μοιάζει με την άλλη. Και όχι μόνο αυτό.

Συνέχεια

Οι παραδοσιακές μέθοδοι μάθησης και διδασκαλίας προάγουν περισσότερο τη γνώση

Οι μαθητές και οι ενήλικοι που γράφουν με το χέρι, αντί να πληκτρολογούν, μαθαίνουν καλύτερα, υποστηρίζουν Νορβηγοί ερευνητές, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται στο επιστημονικό έντυπο Advances in Haptics.

teacher Το ίδιο συμβαίνει και με όσους διαβάζουν από ένα βιβλίο, αντί από μια οθόνη, σύμφωνα με τη νορβηγική έρευνα, η οποία έρχεται να αναδείξει τη σημασία των παραδοσιακών μεθόδων μάθησης, που τείνουν να εκλείψουν στη σύγχρονη κοινωνία λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων.

Συνέχεια