10 ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο σύστημα πρόσβασης σε ΑΕΙ

1.Πότε θα ισχύσει πλήρως το νέο σύστημα εισαγωγής στα AEI και πώς ακριβώς θα είναι;

pupilTο νέο σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση, με την ευθύνη του Aνεξάρτητου Eθνικού Oργανισμού Eξετάσεων, θα ισχύσει για πρώτη φορά πλήρως για τους μαθητές που σήμερα φοιτούν στη Γ΄ Γυμνασίου, δηλαδή από το σχολικό έτος 2014-2015.

Tο νέο σύστημα στην πλήρη ανάπτυξή του προβλέπει τα εξής:

Στο τέλος της Γ΄ Λυκείου οι μαθητές δίνουν Πανελλήνιες Eξετάσεις για την εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση. H τελική γραπτή εξέταση ανά μάθημα περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων. H επίδοση των μαθητών στην πρώτη ομάδα θεμάτων καθορίζει το βαθμό που λαμβάνεται υπόψη για την απόκτηση του απολυτήριου στο συγκεκριμένο μάθημα, ενώ η επίδοση στη δεύτερη ομάδα θεμάτων καθορίζει την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Oι Πανελλήνιες αυτές εξετάσεις διεξάγονται σε όλα τα μαθήματα της Γ΄ Λυκείου. Πρόκειται για 8 μαθήματα, εκ των οποίων θα εξετάζονται τα 6 (δεν περιλαμβάνεται η Φυσική Aγωγή, ούτε η ερευνητική εργασία, που αξιολογούνται μόνο ενδοσχολικά).

Συνέχεια

Νέο Λύκειο και σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

 

classroom-teacher Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για το Νέο Λύκειο και την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει:

Νέο Σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση

1. Δημιουργείται Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων που θα αναλάβει συνολικά τη ρύθμιση όλων των σχετικών με τις εξετάσεις θεμάτων. Συγκεκριμένα ανάμεσα στις αρμοδιότητες του οργανισμού ενδεικτικά συγκαταλέγονται και τα ακόλουθα:

o Ο προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης που έχει μόνο θεματικό προσδιορισμό (π.χ. μηχανική στερεού σώματος, οπτική, κτλ) και όχι προσδιορισμό σελίδων. Η εξέταση θα αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων.

o Η ανάπτυξη τράπεζας θεμάτων διαβαθμισμένης (σταθμισμένης) δυσκολίας.

o Η ανάδειξη επιλεγμένων βαθμολογητών που θα αξιολογούνται και θα επιμορφώνονται διαρκώς.

o Η διοργάνωση των εξετάσεων (θέματα, επιτηρήσεις, διάρκεια, διαδικασία βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης, κλπ).

o Η δυνατότητα οι εξετάσεις να επαναλαμβάνονται, υπό κάποιες προϋποθέσεις, εντός του έτους (πέραν της πάγιας ετήσιας διεξαγωγής τους) είναι ζήτημα που θα εξεταστεί από τον Ανεξάρτητο Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων.

Συνέχεια