Πιο φιλόδοξα τα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια

Πιο φιλόδοξα ως προς τους επαγγελματικούς τους στόχους εμφανίζονται τα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια στις χώρες του ΟΟΣΑ, με την Ελλάδα να καταγράφει μια από τις μεγαλύτερες διαφορές στο χάσμα που χωρίζει τα δύο φύλα.

boys_and_girls Σύμφωνα με στοιχεία που επεξεργάστηκαν ερευνητές του προγράμματος PISA του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασία και Ανάπτυξης, οι 15χρονες μαθήτριες θεωρούν πιθανότερο να ασχοληθούν με την πολιτική, τη διοίκηση επιχειρήσεων ή να λάβουν υψηλές θέσεις στη δημόσια διοίκηση σε σχέση με τους 15χρονους συμμαθητές τους που δείχνουν σαφή προτίμηση στα πολυτεχνικά επαγγέλματα και την πληροφορική.

Συνέχεια

Οι Βασικές Ικανότητες (Key Skills) που απαιτούνται για την επαγγελματική επιτυχία σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ταξινόμησης

sell_your_key_skills Στο θέμα των βασικών – κομβικών ικανοτήτων έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει καταλήξει σε ένα πλαίσιο οκτώ (8) κομβικών ικανοτήτων που είναι οι εξής:

1. Επικοινωνία στην Μητρική Γλώσσα

Η επικοινωνία στη μητρική γλώσσα είναι η ικανότητα ενός ατόμου να εκφράζει και να ερμηνεύει σκέψεις, συναισθήματα και γεγονότα τόσο με προφορικό όσο και με γραπτό τρόπο (άκουσμα, ομιλία, ανάγνωση και γραφή) και να αλληλεπιδρά γλωσσικά σε όλα τα κοινωνικά και πολιτιστικά πλαίσια, όπως η εκπαίδευση και η κατάρτιση, η εργασία, η οικία και η διασκέδαση.

2. Επικοινωνία σε μια Ξένη Γλώσσα

Η επικοινωνία σε μια ξένη γλώσσα αναφέρεται γενικά στις ίδιες διαστάσεις δεξιοτήτων όπως και η επικοινωνία στη μητρική γλώσσα. Βασίζεται στην ικανότητα του ατόμου να εκφράζει και να ερμηνεύει σκέψεις, συναισθήματα και γεγονότα τόσο με προφορικό όσο και με γραπτό τρόπο (άκουσμα, ομιλία, ανάγνωση και γραφή) και να αλληλεπιδρά γλωσσικά σε όλα τα κοινωνικά και πολιτιστικά πλαίσια, όπως η εκπαίδευση και η κατάρτιση, η εργασία, η οικία και η διασκέδαση, ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες του. Η επικοινωνία σε μια ξένη γλώσσα απαιτεί επίσης δεξιότητες όπως είναι η διαπολιτισμική κατανόηση.

Επαγγέλματα και απασχόληση

Ο δικτυακός Οδηγός Σπουδών και Απασχόλησης παρουσιάζει τις απαιτήσεις σε γνώσεις και ικανότητες επιλεγμένων σύγχρονων επαγγελμάτων – μέσω των επαγγελματικών τους περιγραμμάτων -, ώστε να βοηθήσει τους νέους, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες να διαμορφώσουν μιαν περισσότερο αντιπροσωπευτική εικόνα και κριτική στάση απέναντι στη σχέση Σπουδών και Επαγγελμάτων.

Κάθε επαγγελματικό περίγραμμα παρουσιάζει τις κύριες εργασίες (αντικείμενο) του επαγγέλματος και την ανάλυσή του σε 33 Γνωστικά Πεδία (Απαιτούμενες Γνώσεις) και 35 Ικανότητες-Δεξιότητες, η βαρύτητα των οποίων βαθμολογείται (σε κλίμακα με μεγαλύτερο βαθμό το 100). Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία (βαρύτητα) ενός Γνωστικού Πεδίου, τόσο σημαντικότερο είναι για το συγκεκριμένο επάγγελμα-απασχόληση. Κατά αναλογία, όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία (βαρύτητα) μιας Ικανότητας, τόσο σημαντικότερη είναι η Ικανότητα αυτή για το συγκεκριμένο επάγγελμα-απασχόληση.

Έτσι, οι νέοι μπορούν να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις των σύγχρονων επαγγελμάτων και να επιλέξουν εκείνα τα οποία ταιριάζουν καλύτερα με τις σπουδές, τις γνώσεις και τις ικανότητες που θέλουν να αποκτήσουν.

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για τα επαγγέλματα και την απασχόληση.

Επίσης, δείτε τον αναλυτικό Οδηγό Όλων των Επαγγελμάτων

Αναπτύσσομαι δια βίου…

Οι ικανότητες και οι δεξιότητες αποτελούν το δυναμικό του κάθε ανθρώπου. Οι δύο όροι, ικανότητα και δεξιότητα, αλληλοκαλύπτονται, αλλά γενικά η έννοια της ικανότητας θεωρείται ευρύτερη από την έννοια της δεξιότητας. Είναι η κατάσταση κατά την οποία ένα άτομο κρίνεται επαρκές ή αρκετά ικανό να επιτελέσει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Οι ικανότητες πηγάζουν από τις σωματικές, ψυχολογικές, προσωπικές ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του ατόμου και αναπτύσσονται ανάλογα με τις ευκαιρίες που παρέχει το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται.

lifelong_learning Ειδικά στο πλαίσιο του επαγγέλματος, ικανότητα είναι ένα ορισμένο σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που μπορεί να μετρηθεί και ένα άτομο κατέχει ή πρέπει να αποκτήσει, με στόχο να εκτελέσει αποτελεσματικά μια δράση μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. O όρος ικανότητες σημαίνει τα τυπικά προσόντα που χρειάζεται για να καταλάβει κάποιος μια επαγγελματική θέση αλλά και τη δυνατότητα μεταφοράς δεξιοτήτων και γνώσεων σε ένα νέο επαγγελματικό περιβάλλον. Οι ικανότητες μπορεί να είναι εξειδικευμένες (π.χ. χειρισμός Η/Υ), μεθοδολογικές (δυνατότητα σκέψης, λήψης απόφασης, εφεύρεσης) ή κοινωνικές (δυνατότητες επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας).

Συνέχεια

Οι γονείς παίζουν καθοριστικό ρόλο για το επάγγελμα των παιδιών

children_parents Εάν νομίζατε ότι εσείς επιλέξατε το επάγγελμά σας κάνετε μεγάλο λάθος! Νέες επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι οι γονείς ευθύνονται για την καριέρα μας πολύ περισσότερο απ΄ όσο νομίζουμε.

Ενώ στο παρελθόν οι μισοί επιστήμονες υποστήριζαν ότι η καριέρα μας είναι προδιαγεγραμμένη γενετικά και οι άλλοι μισοί ότι η κινητήριος δύναμη γι΄ αυτό που θα γίνουμε όταν μεγαλώσουμε βρίσκεται στην ανατροφή μας, μια νέα μελέτη προσπαθεί να γεφυρώσει τις δύο αυτές απόψεις. Σύμφωνα λοιπόν με τα πορίσματά της, τη μεγαλύτερη επίδραση στην απόφασή μας για το επάγγελμα που θα ακολουθήσουμε την ασκούν οι γονείς μας.

Συνέχεια