Θεωρητικές και ερευνητικές προσπάθειες απολήγουν στη διαφοροποίηση τεσσάρων τύπων εφήβων

ΕΦΗΒΟΙ-2Θεωρητικές και ερευνητικές προσπάθειες απολήγουν στη διαφοροποίηση τεσσάρων τύπων εφήβων: κομφορμιστές, ιδεολόγους, ηδονιστές, αντικοινωνικούς.

 Ο κομφορμιστής έφηβος επιθυμεί να βελτιώσει την προσωπική του ζωή, να ξεπεράσει σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς του τους γονείς του, να επιτύχει μέσα στο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα στο οποίο ζει και μεγαλώνει. Αλλά ο κομφορμιστής έφηβος δεν είναι άτομο με γερασμένη πριν από την ώρα της ψυχή σε νεανικό κορμί! Συνέχεια