Ο Κύκλος των Μουσείων – Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Ο Κύκλος των Μουσείων

Από το 1997 το Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση εκδίδει κάθε χρόνο έναν τόμο αφιερωμένο σε ένα αρχαιολογικό μουσείο, με σκοπό τη δημιουργία μιας σειράς λευκωμάτων που, με την επιστημονική εγκυρότητα και την αισθητική τους προσέγγιση, συμβάλλουν στη βαθύτερη γνώση και κατανόηση των επιμέρους σελίδων της ιστορίας του ελληνικού πολιτισμού.

Συνέχεια