Οι ξένες γλώσσες «γυμνάζουν» τον εγκέφαλο

Η γνώση μιας δεύτερης γλώσσας μπορεί να ενισχύσει τη δύναμη του εγκεφάλου, πιστεύουν επιστήμονες. Ερευνητές από το Northwestern University δηλώνουν ότι η γνώση 2 γλωσσών αποτελεί μορφή εγκεφαλικής εκπαίδευσης που τελειοποιεί τον εγκέφαλο.

lesson Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας βοηθά τον εγκέφαλο και το νου

Πειράματα στο εργαστήριο αποκάλυψαν ότι η γνώση 2 γλωσσών επηρεάζει βαθιά τον εγκέφαλο και αλλάζει τον τρόπο που το νευρικό σύστημα ανταποκρίνεται στους ήχους. Συνέχεια